ESSAY TUNGKOL SA LIKAS NA YAMAN NG ASYA

Ipagkakaloob sa kanila ang kasarinlan at itatatag nila ang Kaharian ng Iraq at iluluklok si Faisal bilang hari. Mahalagang maging malinaw sa iyo ang lahat ng mga kaalaman at pag-unawa na kakailanganin sa aralin na ito upang mahusay mong magampanan Ngayong ay may sapat ka nang kaalaman at pag-unawa ukol ang huling sa mga gawain paraparaan dahilan, sa modyul na ito. Tatanghaling panalo ang pangkat na makakasunod sa mga kategorya sa ibaba. Pinamunuan sila ni Syed Ahmed Khan. Naging instrumental ang pamahalaan ng US sa pagtulong sa mga Hudyo.

Nang maipatupad ang desisyong ito ay nakapaglayag na ang Espanya sa bandang kanluran kung saan marami nang teritoryo sa kontinenting Amerika ang nasakop. Nakabuti ba o hindi sa pamumuhay ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya ang kanilang pagpapakita ng nasyonalismo? Kulayan ang mga bansang Asyano na sinakop ng mga Kanluranin ayon sa mga itinakdang kulay. Lagyan ng tamang impormasyon ang bawat kolumn ng Data Retrieval Chart. Si Gandhi ay naging inspirasyon ng marami dahil sa kaniyang katangi- tanging tahimik na pamamaraan ng pagtutol upang matamo ng India ang kalayaan. Ang Constantinople ay ang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa Kontinenteng Europa.

Sa bahaging ito, ay patutunayan mo na lubos mong naunawaan ang paksa. Mula ng manirahan ang mga Jew sa Palestina ay nagsagawa ang mga ito ng modernisasyon sa larangan ng industriya,agrikultura, pagnenegosyo, at maging sa larangan ng agham.

Ngayong natapos mo na ang mga aralin ay maaari mo nang sagutin ang susunod na gawain,tungkol sa iyong mga natutuhan sa pag- usbong ng nasyonalismo ng Timog at Kanlurang Asya.

essay tungkol sa likas na yaman ng asya

Ilahad ang kanilang mga nagawa para sa kanilang bansa. Mahalagang maging malinaw sa iyo ang lahat ng mga kaalaman at pag-unawa na kakailanganin sa aralin na ito upang mahusay mong magampanan Ngayong ay may sapat ka nang kaalaman esay pag-unawa ukol ang huling sa mga gawain paraparaan dahilan, sa modyul na ito.

  MT EDUCARE MATHS HOMEWORK SOLUTIONS

Nagtatag ang mga mananakop ng isang pamamahala. Ang mga kaugalian ay nahaluan tulad sa mga pagkain at istilo ng pamumuhay ay ginaya. Ang England ang nagtagumpay laban sa France. Anong gawain ng isang karaniwang mamamayan na katulad mo sa kasalukuyan, ang maaaring magpamalas ng pagmamahal sa bansa? Ano ang aral na natutunan sa rebelyon para sa mga mananakop at sa sinakop?

Feature article about ugnayan ng tao sa likas na yaman ng asya

Ano ang mensaheng nais ipahiwatig ng collage? Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal sa mga Asyano at Europeong mangangalakal.

Hiniling niya noong ang isang hiwalay na bansang Muslim. Nagtalaga ng viceroyna magiging kinatawan ng pamahalaang Ingles.

essay tungkol sa likas na yaman ng asya

Itoay naganap sa huling bahagi ng gitnang panahon at pagsulong ng makabagong panahon. Nagsagawa sila ng marahas na pagkilos laban sa mga British mula hanggang Dito naitatag ang lunsod ng Calcutta. Ang Kolonyalismo ay nagmula sa salitang Latin na colonus na ang ibig sabihin ay magsasaka.

Feature article about ugnayan ng tao sa likas na yaman ng asya –

Ipinalabas ang Balfour Declaration noong ng mga Ingles na kung saan nakasaad dito na ang Lokas ay bubuksan sa mga Jew o Israelite upang maging kanilang tahanan homeland. Pagkukuwento at pagtatanong c. Isang mahalagang pangyayari at dahilan din sa pagsiklab ng nasabing digmaan ang pagkamatay ni Archduke Francis Ferdinand ng Austria. I want a free account! Ang pananakop ng mga dayuhan ay nagsilbing aral ng India.

  DISSERTATION HWR BERLIN

essay tungkol sa likas na yaman ng asya

Dahil dito ay maaari mo nang basahin ang kasunod na mga teksto na may kaugnayan sa karanasan ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya sa Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Ang pagmamahal asyaa pangangalaga sa Asya ay responsibilidad ng bawat isa na naninirahan at nakikinabang sa mga likas na yaman nito. Hindi nagustuhan ng Portugal dahil sila ang naunang nanakop. Ang hindi naiwasan na digmaan esaay Portuges at Espanya ay sa Moluccas. Naging masidhi ang pagkakaroon ng damdaming nasyonalismo ng mga Asyano upang ibangon ang kaunlaran ng bansa.

Layunin ng samahan ang magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim. Ang qsya British sa India Ang pagsisimula ng panggagalugad ng mga bansang Europeo ang nagtulakupang magkaroon ng pagkakataon ang Britanya na kontrolin ang kalakalan sa India.

The 3 were commissioned last year by the Greenpeace to document the causes, impacts and solutions of climate change.

Sa Egypt, pinamunuan naman ni Susan Mubarak ang National Council on Women sa kampanya na baguhin ang batas pampamilya at pagbabawal sa pagkapon sa mga kababaihan. Pagkakaroon ng racial discrimination sa pagbibigay ng posisyon sa pamahalaan D. Holucaoust-ito ang sistematiko at malawakang Zionism- Ang pag-uwi sa lupain ng pagpatay ng mga Nazi German sa mga Jew o Palestine ng mga Jew mula sa nh ibang Israelite.

Paano nabago ang pamumuhay ng mga sinakop?

Start the discussion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *