THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

Ang pormal na paggamit ng wikang Filipino bilang midyum ng instruksyon ay makapagpapataas ng pagdebelop nito. Aang pag-aaral na ito ay makatutulong upang mapadali ang pag-unawa sa sistemang impormasyon para sa mga di-espesyalistang gagamit. Enter the email address you signed up with and we’ll email you a reset link. Batid nating intelektwalisado na ang wika kung narating na nito ang estadong nagagamit na sa talakayan sa akademya, sa batasan sa kabuhayan, at sa iba pang displina at sa pag- unawa sa kaalamang pandaigdigan at mangyari pa sa nasusulat na mga talakayan sa wikang Filipino. Sa nasabing pag-aaral, pinili ang mga respondents mula sa mga taong gumagamit ng teknolohiyang pangkompyuter tulad ng mga mag-aaral sa tersyarya sa kompyuter. Reading in the Sociology of Language. Ikaapat, ginagamit ang wikang Filipino na nagsasaad na:

Ang sanaysay na ito ay isang panawagan para sa ating bansa na kumilos kasabay ng mabilis at hindi mapipigilang pag-unlad at pagbabago ng teknolohiyang kompyuter. Enter the email address you signed up with and we’ll email you a reset link. Ang edukasyong bilinggwal ay magkahiwalay na paggamit ng Filipino at Ingles bilang wikang panturo sa mga tiyak na sabjek na may direktang kinalaman sa kultura, samantalang Ingles ang midyum sa mga araling walang tuwirang ugnayan sa kultura. Ang wikang Filipino ang siyang kumakatawan sa ating pagkatao bilang isang mamamayang Pilipino. Intelektwalisasyon tungo sa modernisasyon May mga hakbang nang naisagawa sa intelektwalisasyon ng Filipino bilang Wikang Pambansa.

Upang makibahagi sa e-commerce o pangangalakal sa internet ay kinakailangang matuto ng Ingles o di kaya ay madebelop ang sariling wika upang magkaroon ng mga salitang panumbas sa mga konsepto sa Ingles.

thesis tungkol sa wikang balbal

Intelektwalisasyon tungo sa modernisasyon May mga hakbang nang naisagawa sa intelektwalisasyon ng Filipino bilang Wikang Pambansa. Ang internet sa larangan ng kompyuter ay nagbigyan ng pokus sapagkat ito ang pinagmumulan ng kaalaman at impormasyon.

Ayon kay Ken Uranoang elaborasyon leksikal ay isang proseso ng intelektwalisasyon ng mga terminolohiya. Dahil dito, madalas na napagkakatuwaang sabihin na hindi maglalaon, ang teknolohiyang kompyuter tungkil magiging kasama na rin ng mga tao sa pagtulog, sa pagligo, at maging sa tuesis.

  RYAN INTERNATIONAL SCHOOL CHANDIGARH HOLIDAY HOMEWORK 2012

Ang Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas. Saling-Filipino, Salitang Kompyuter Ang risertser ay may naisagawa nang kahalintulad na pag-aaral ukol sa intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa disiplinang kompyuter.

Ang Implikasyon ng Salitang Balbal sa Pag-aaral at Pagkatuto by Generose Ocampo on Prezi

Una, ang termino ay kinakailangang baybayin na iba sa pagpipilian ngunit lahat ng terminong kompyuter ay nakaangkla sa Ingles. Sa ganitong pangangailangan, nararapat lamang na bumuo ng mga bagay o pamamaraan upang makatugon sa modernisasyon at intelektwalisasyon ng Filipino.

Hindi lingid sa mga Pilipino na Ingles ang wikang ginagamit ng mga programang kompyuter sapagkat una sa lahat, isang Amerikano ang gumawa nito, at ikalawa, Ingles ang isang wika gamit sa pandaigdigang palitan ng impormasyon.

By clifford jay mamauag. Ang unang iminungkahing elaborasyon ng mga leksikon sa kompyuter, ang tuwirang panghihiram ng terminong kompyuter sa Ingles, ay ang hindi pagbabago sa pagbabaybay ng termino at maging sa pagbigkas nito. Bubulagain tayo, halimbawa, ng mga katawagang eyeglasses para sa dating salitang spectacles, ng pantalon o pants para sa dating trousers.

Constantino, Pamela, et al.

Pinatibayan pa rin ni Fishman Ang malaking problema sa kasalukuyan sa wikang Filipino ay kung paano madedebelop at maeelaboreyt ang mga teknikal na leksikon lalo na sa kompyuter upang mapalaganap ang intelektwalisasyon. Enter the email address you signed up with and we’ll email you a reset link. Ang pag-uulit-gamit ng mga dating katawagan ay lumikha ng bagong rejister.

Hanggang ang wika ng kompyuter sa Pilipinas ay Ingles, walang pagkakataon na maintelektwalisa ang Filipino sa domeyn na ito. Aang pag-aaral na ito ay makatutulong upang mapadali ang pag-unawa sa sistemang impormasyon para sa mga di-espesyalistang gagamit. Ferguson, ayt Jyotirinda Das Gupta eds.

Ang mga nakikinabang lamang sa komersyo sa World Wide Web ay iyong mga may kaalaman sa kompyuter at maging sa wikang Ingles. Ikalawa, maaaring yumaman pa ang elaborasyong leksikon sa kompyuter kung nilimitahan na lamang ang panghihiram wa wikang Ingles.

  INSCHRIJVEN BACHELOR THESIS RUG

Panimula sa thesis

Hindi lamang Pilipinas ang naghahangad na makakuha ng mga pandaigdigang impormasyon. Remember me on this computer. Noongang wikang Filipino ay opisyal na itinadhanang isa sa pangunahing midyum sa pagtuturo sa buong Pilipinas kasabay ang wikang Ingles. Rex Balbxl House, Inc. Anu-ano pang mga dating salitang may mga tradisyunal na kahulugan ang maidaragdag at magbabago?

Thesis tungkol sa salitang balbal

Ang totoo, mahalaga ang kompyuter sa buhay ng Pilipino. Ang ikatlong thewis ng elaborasyon ay ang pagbibigay ng mga sariling likhang salita bilang panumbas.

thesis tungkol sa wikang balbal

Ang terminong computer, halimbawa, sa elaborasyong direktang panghihram ay hihiramin mula as wikang Ingles ang orihinal na terminong ito tungo sa wikang Filipino. Itinuturing na mahalagang hakbang sa pagdebelop wikanf wika ng isang bansa. Ang mahalagang mensaheng ipinapahayag ni Bill Gates ay may malaking implikasyon upang pag-ibayuhin na maintelektwalisa ang Filipino: Tulad ng naunang nabanggit, ang kompyuter ay ginagamit sa mga personal na pangangailangan na tulad halimbawa ng paggawa ng liham; gamit sa mga makabuluhang larangang gaya ng komersyo para sa mas mabilis na pagsasagawa ng mga transaksyon sa kalakalan; sa edukasyon bilang teaching aid para maging higit na epektibo ang pagtuturo; at maging sa iba pang larangang tulad ng medisina, militar, at gobyerno, sa kalahatan.

Ang isa pang paraang ginagamit ay ang pagbibigay ng mga sariling likhang-salita sa Filipino ng mga terminong kompyuter.

Start the discussion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *